Friday, September 12, 2014

ေသနတ္ကို ျဖဳတ္တပ္ေဆာ့တဲ့ဂိမ္း

 ေသနတ္ကို ျဖဳတ္တပ္ေဆာ့တဲ့ဂိမ္း

                                    ဒီဂိမ္း က ပစ္ခတ္ေဆာ့ကစားရတဲ့ ေသနတ္ပစ္ဂိမ္းေတာ့
                                                              မဟုတ္ပါဘူး ။ 

ေသနတ္ တစ္လက္ဘယ္လိုၿပဳလုပ္ထားတယ္ဆိုတာကို
                                        သင္ၾကားေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္ ။
                                Download>>>ေသနတ္ကိုေဆာ့တဲ့ဂိမ္း