Friday, July 31, 2015

ေဗဒင္ APK

ေဗဒင္ APK

Thursday, July 30, 2015

Huawei Y600-U151 Firmware

Huawei Y600-U151 Firmware 


Huawei Y600-U151 officilal Firmware & Driver
Android v 4.2.2

Huawei Y600-U151 စက္ရံုဆက္တင္ရီစက္ခ်နည္း

Huawei Y600-U151  စက္ရံုဆက္တင္ရီစက္ခ်နည္း


*Power Key ကို အယင္ဖိပါ။Logo စစခ်င္း Power ကိုလြတ္
ျပီး Volume (+) Recovery Mode ေရာက္သည္အထိႏွိပ္ပါ။

ခုႏွစ္ေန႔ ဘုးရားရွိခိုးႏွင့္ ဆုေတာင္းအမ်ွေဝ

ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏
ခုႏွစ္ေန႔ ဘုးရားရွိခိုးႏွင့္ ဆုေတာင္းအမ်ွေဝ
ၾကာသာပေတးေန႔။  ။သံုးလူရွင္ပင္ ကၽြန္းထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္စၾကာဝဠာ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႔၊ ညီညာ႐ုံးစု၊ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္၊ရတုနဂို၊ ရြန္းရြန္းစိုသည္၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ ၾကြက္မင္းေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ျဖဴ၊ သေႏၶယူသည္၊ နတ္လူၿငိမ္းးဘို႔ ကိန္းပါကို။
ေသာၾကာေန႔။  ။ သေႏၶယူကာ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ၾကံဳ၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့စံုစီ၊ လုမၺနီ၌၊မဟီလိႈက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္၊ နတ္လူေအာင္ျမိဳ႕ လမ္းပါကို။
တနလၤလာေန႔   ။ ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ရြယ္၊ ပ်ိဳႏုနယ္၌၊ သံုးသြယ္ေရႊနန္း၊ သိမ္းျမန္းၿပီးလစ္၊ ဆယ္သံုးႏွစ္လွ်င္၊ ဘုန္းသစ္လွ်ံလူ၊ စံေတာ္မူ၍၊ ရြယ္မူႏုျဖိဳး၊ ႏွစ္ဆယ့္ကိုးဝယ္၊ ေလးမ်ိဳးနိမိတ္၊ နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေရႊစိတ္ျငင္ျငိဳ၊ သံေဝပိုကာ၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ က်ားမင္းေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ရဂံု၊ ေတာရပ္လႈံသည္၊ စံုျမိဳင္ပင္ရိပ္ခမ္းမွာကို။
ဗုဒၶဟူးေန႔။   ။ ေတာရပ္ျမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေပ်ာ္၍၊ ခါေတာ္တစ္ပံု၊ ပြင့္ခ်ိန္ၾကံဳက၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဆင္မင္းေန႔ဝယ္၊ ေျမ့ပရေမ၊ ပလႅင္ေဗြထက္၊ ေရႊေညာင္ေတာ္ႀကီး၊ ဗိတာန္ထိီးႏွင့္ မျငီးၾကည္ျဖဴ၊ ေနေတာ္မူလွ်က္၊ ရန္ျမဴခပင္း၊ အမိုက္သင္းက္ို၊ အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊ ထြန္းေတာက္ဘုန္းေတာ္၊ ေသာင္းလံုးေက်ာ္သည္၊ သံုးေဖာ္လူတို႔ ျငိမ္းပါကို။
စေနေန႔   ။ ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသို႔၊ စၾကာေရႊဖြား၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍၊ ငါးပါးဝဂီၢ၊ စံုအညီႏွင့္၊ မဟီတစ္ေသာင္း၊ တိုက္အေပါင္းမွ၊ ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔တြင္၊ ေၾကြ႕ေၾကြ႕လွ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကို၊ မိန္႔ႁမြက္ေထြျပား၊ ေဟာေဖာ္ၾကားသည္၊ တရားနတ္စည္၊ ရႊမ္းတယ္ကို။
အဂၤါေန႔။  ။ တရားနတ္စည္၊ ေဆာ္ရႊမ္းလည္က၊ သံုးမည္ဘံုသိုက္၊ တစ္ေသာင္းတိုက္ယယ္၊ ကၽြတ္ထိုက္သသူ၊ နတ္ လူ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါကို၊ ေခမာေသာင္သို႔၊ ေဖာင္ကူးတို႔ျဇင့္၊ ေဆာင္ပို႔ုၿပီးကာ၊ ဝါေလးဆယ့္ငါး၊ သက္ကားရွစ္ဆယ္၊ စံုျပည္ၾကြယ္က၊ ရာေလးဆယ္ရွစ္၊ သကၠရာဇ္ဝယ္၊ နယ္မလႅာတိုင္း၊ စံႏႈိင္းမယုတ္၊ ကုႆိႏၷာရုံ၊ အင္ၾကင္းစံု၌၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့နိဗၺဴ၊ စံေတာ္မူသည္၊ ဝွန္းဆူေသာင္းလံုး ေက်ာ္တယ္ကို။
တနဂၤေႏြေန႔။  ။ နိဗၺဴစံၿပီ၊ ႐ႈမအီသား၊ သိဂႌေရႊေလွာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကို၊ ထိုေရာ္ကဆုန္၊ လဆုတ္ ၾကံဳ၍၊ ဂဠဳန္ေန႔ဝယ္၊ ခိုးေငြ႕မေႏွာ၊ ဓာတ္ေတေဇာလွ်င္၊ ရွင္ေစာဥာဏ္စက္၊ ဓိဌာန္ခ်က္ျဖင့္၊ လွ်ံတတ္ေကာ္ေရာ္၊ မီးပူေဇာ္သည္၊ ေမြေတာ္ရွစ္စိတ္ ၾကြင္းတယ္ကို။
ဆုေတာင္း  ။ ထိုခုႏွစ္ေန႔၊ သာခ်မ္းေျမ့ကို၊ ေဆြ႕ေဆြ႕ၾကည္ျဖဴ၊ အာရုံယူလွ်က္၊ သံုးလူတို႔နတ္၊ ျမတ္ထက္ျမတ္သား၊ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို၊ သံုးပါးမွန္စြာ၊ ဝႏၵနာႏွင့္၊ သဒၶါၿဖိဳးၿဖိဳး၊ကၽြန္ရွိခိုးသည္၊ ေကာင္းက်ိဳးခပ္သိမ္း၊ ၾကြယ္ေစေသာ္။
   အဆံုးဘဝ၊ တိုင္ျပန္ကလည္း ပညာအရာ၊ ဘိဓမၼာႏွင့္၊ ေၾကညာေက်ာ္ၾကား၊ လူအမ်ားကို တရားစည္ႀကီး၊ ဖိမ့္ဖိမ့္တီး၍၊ မီးဆယ့္တစ္တန္၊ ၿငိမ္းရာမွန္သည္၊ နိဗၺာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ေရာက္ေစေသာ္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။
ဓမၼဒါနအလွဴရွင္……..     ၀င္းထြန္းေအာင္

Tuesday, July 28, 2015

iPhone Recovery Mode သို႕၀င္ေရာက္ေပးႏိုင္ေသာ iREB Software

iPhone Recovery Mode သို႕၀င္ေရာက္ေပးႏိုင္ေသာ iREB Software


 OS 3*** မွ iOS 6*** အထိ iREB

iPhone Recovery Mode သို႕၀င္ေရာက္ေပးႏိုင္ေသာ iREB Software
Suitable For
iPhone 2G
iPhone 3G
iPhone 3G(S)
iPod Tounch 1G
iPod Tounch 2G
iPod Tounch 3
iPod Tounch 4
iPad 1G
Apple TV 2

iPhone အသံုးျပဳနည္းစာအုပ္

iPhone အသုံးပြုနည်းစာအုပ်


iPhone အသုံးပြုနည်းကို Iphone အသစ်စက်စက် ဝယ်ယူထားသူများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါသည်။

Download>>>iPhoneMonday, July 27, 2015

Clash of Clans tool ဟက္ကင္ (၃)

Clash of Clans tool ဟက္ကင္ (၃) 


Clash of Clans tool ဟက္ကင္ေဆာ့၀ဲမူရင္း Site
Address>>>http://www.swimhealth.net/clashofclanshack/

ZTE C300 အန္ေလာ့ေဆာ့၀ဲ

ZTE C300 အန်လော့ဆော့ဝဲ

ZTE C300 Phone အတွက် အန်လော့ဆော့ဝဲ
New Link
Download>>> ck Software

Huawei Y511 စက္ရံုဆက္တင္္ရီစက္ခ်နည္း

GooglePlayStoreError ကိုေျဖရွင္းနည္း

GooglePlayStoreError ကိုေျဖရွင္းနည္း      


Ais Lava 700 ဖမ္း၀ဲတင္နည္းဗီဒီယို

Ais Lava 700 ဖမ္း၀ဲတင္နည္းဗီဒီယို

 

Lenovo A3300 GV Root ေဖါက္နည္းဗီဒီယို

Lenovo A3300 GV Root ေဖါက္နည္းဗီဒီယို

 

Zenfone 5 Lollipop reset ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာ

Zenfone 5 Lollipop reset ဗီးဒီယိုသင္ခန္းစာ

 

Sunday, July 26, 2015

Monday, July 13, 2015

Asus Zenfone 5 IMEI Null သြားျခင္းကိုျပဳျပင္ျခင္း

Asus Zenfone 5 IMEI Null သြားျခင္းကိုျပဳျပင္ျခင္း Asus Zenfone 5 ကိုမေန႕က Lollipop Firmware Version 5 တင္လိုက္ IMEI Null (နံပါတ္ေပ်ာက္သြားျခင္း)
သြားပါသည္။

Thursday, July 9, 2015

DTAC ZTE Happy Phone Unlock Firmware

DTAC ZTE Happy Phone Unlock Firmware


DTAC Co. မွထုတ္လုပ္ေသာ ZTE Happy Phone Unlock Firmware Version 2 ကိုလိုအပ္ေန
သူမ်ားအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါသည္။
*** (1)Unlock ဖြင္ရန္ ###825*09# (သိုမဟုတ္)
*** (2) Unlock ဖြင့္ရန္ *983*8284# ကို ႏွိပ္ပါ။

 

Huawei MTK Firmwares

Huawei MTK Firmwares  

 
Huawei ALL MTK Firmware Collection 
(1) G520-T10-V100R001CHNC01B318_SP Flash Firmware >>> Download 
(2) Y511-U30 Sp Flash Firmware >>> Download 

Tuesday, July 7, 2015

Ais Lava Star 5.0 Combo Firmware

Ais Lava Star 5.0 Combo MTK6582 Firmware


Ais Lava Star 5.0 Firmware လိုအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ Firmware ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္
အဆင္ေျပၾကပါေစ။

Link 1

Asus Zenfone 2 လက္ေတြ႕ Root ေဖါက္ျခင္း

Asus Zenfone 2 လက္ေတြ႕ Root ေဖါက္ျခင္း

 • Download the Asus Zenfone quick one-click root package
 • Unzip ဖိုင္ကိုေျဖပါ။
 • Enable USB debugging Mode ကို on ပါ။
 • ကြန္ပ်ဴတာနွင္႕ Phone ကို USB ၾကိဳးႏွင္႕ဆက္ပါ။
 • Unzip ဖိုင္ေျဖထားေသာ File မွ 'Root_zenfone.bat' ကိုကလစ္(၂)ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
 • Unroot, လုပ္ခ်င္ပါက 'xoa_root'File ႏွင္လုပ္ရမည္။

Friday, July 3, 2015

True Smart 3.5 Full Firmware

True Smart 3.5 Full Firmwareထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ True Move Co မွ ေရာင္းခ်ေနေသာ True Smart 3.5 SPD Firmawre
လိုေနေသာသူမ်ားအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

Ais LAVA iris 800 MTK6572 Firmware

Ais LAVA iris 800 MTK6572 Firmwareအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္Ais Lava Iris 800 Firmware က်သြားသူမ်ားအတြက္ Firmware ျပန္တင္ရန္
Ais LAVA iris 800 MTK6572 Firmware ကိုတင္ေပးလိုက္ပါသည္။

Lollipop Myanmar Key Board

                                                  Android Lollipop Myanmar Key Board

Android Firmware Lollipop Version 5.0 သံုးေနစူမ်ားအတြက္ Myanmar Key Board

Google Application For China Phone

Google Application For China Phone 

 

Huawei,စေသာChina Android Phone မ်ားတြင္ Google Play Store Error ျဖစ္တတ္ပါသည္။
Google Play Store Error ျဖစ္ပါ Google Play ဖ်က္ထုတ္ျပီး၊ Google Play Store apk
အသစ္ေဒါင္လုပ္ဆြဲျပီးျပန္သြင္းပါ။

Android Lollipop 5.0 Zawgyi Font

Android Lollipop 5.0 Zawgyi Font

  
 မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ Phone က Android Lollipop 5.0 ျဖစ္ပါက
ေဇာ္ဂ်ီ Font ေျပာင္းရန္အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါက
ဒါေလးကို ေဒါင္းျပီး ျမန္မာစာဖတ္ပါ။
****Install လုပ္ရန္Lollipop Zawgyi Installer.bat ကလစ္(၂)ခ်က္ႏွိပ္ျပီးသြင္းလိုက္ပါ။

Ais Lava iris 456

   Ais Lava iris 456***Phone ကို ေသခ်ာၾကည္ပါ Ais Lava Iris 456 ျဖစ္မွတင္၍ရပါမည္
      Ais Lava Iris 456w မဟုတ္ယင္ Phone ေသသြားပါမည္။

***Phone ကို ေသခ်ာၾကည္ပါ Ais Lava Iris 456w မဟုတ္ေသာPhone
မ်ားအတြက္       Ais Lava Iris 456 India Firmware


Asus Zenfone 2 Root

Asus Zenfone 2 Rootအသစ္ထြက္ရွိလာေသာ Asus မွ Zenfone 2 ကို Rootေဖါက္လိုသူမ်ားအတြက္
 • Download the Asus Zenfone temporary CWM package
 • Unzip the package
 • Copy SuperSU.zip to the base of your SD card
 • Enable USB debugging (Settings > Phone info > Tap build 7x > Back button > Developer options > USB debugging)
 • If you don't already have ADB drivers installed, you may need to download and install them (most PCs have them already, but trying installing these if you're having trouble getting your PC to issue commands to the phone via USB)
 • With your phone on, attach it to PC via USB
 • Run 'cai_dat_CWM.bat' from the CWM package
 • In the black command window that opens, type ACCEPT
 • Type T4
 • Phone will reboot into fastboot and you'll see commands being issued from the PC cmd window copying the temporary recovery
 • You may see some funked up images on your display for a bit. Remove the USB cable and within 30 seconds should then see it booted into CWM
 • Select install update
 • Navigate to SuperSU.zip and install
 • Download Link>>> ASUS Zenfone 2 Root Download