Wednesday, September 10, 2014

D 6 & 7 Remover

D 6 & 7 Remover 


           ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Deep Freeze တတ္ထားပါက ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေသာ Security
System တခုပါ။ Windows 7 တြင္ Deep Freeze 6 တတ္မိျပီး ၊ျဖဳတ္လိုပါကေတာ္ေတာ္ ခက္
တတ္ပါသည္။ Deep Freezes မ်ားကို မသံုးလိုေတာ့ပါက အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ
ေဆာ့၀ဲ ကေလးကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္။  


       

D 6 & 7 Remover
ေဒါင္လုပ္>>>>>
D 6 & 7 Remover