Wednesday, November 19, 2014

AIS Lava Iris 505 Stock Firmware

 AIS Lava Iris 505 Stock FirmwareAIS Lava Iris 505 Stock Firmware လိုသူမ်ားအတြက္
SP Flash Tool ပါ၀င္ပါသည္။
SP Flash Tool သီးသန့္ေဒါင္းစရာမလိုပါ