Thursday, April 7, 2016

AIS ဆင္ကဒ္ အင္တာနက္+ ဖုန္းသံုးနည္းမ်ား

AIS ဆင္ကဒ္ အင္တာနက္+ ဖုန္းသံုးနည္းမ်ား
Credit To:http://www.ais.co.th
Credit To: AIS Call Center - Myanmar
ထိုင္းနိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာျမန္မာမ်ား အတြက္Post a Comment